Wellen-Symbol
GlaMUR - Uživanje na reki poživlja, se premika in povezuje -
Čutila, ljudje in narodnosti.

Občina Apače

in Slowenien

Občina Apače obsega 53,2 km2. Leži v severovzhodnem delu Slovenije in meji na občino Šentilj, Sveto Ano in Gornja Radgona ter na Republiko Avstrijo. Občina se nahaja med Muro na severu in Slovenske Goue na jugu in ima velike kmetijske površine prvega območja. Rodovitna tla so tudi najpomembnejše naravno bogastvo občine. Del občine je tudi eno od posebnih varstvenih območij (Natura 2000) in ekološko pomembnih zavarovanih območij. Podnebje, oskrba z vodo, sestava tal, flora in favna so tako jasno panonski. 

Za občino je značilna zelo visoka udeležba občank in občank v združenj. Športna, kulturna in turistična društva so izjemno aktivna.